Yoga schools

yogatop2.jpgyogatop1.jpgyogatop3.jpgZwolle
bk_foto_1.jpg
Brahma Kumaris Spirituele Academie
Sombeek 11
8033 AM Zwolle
Tel:038 - 426 545
Fax:038 - 453 16 77
Email:zwolle@nl.bkwsu.org
Web:www.bksa.org

De Brahma Kumaris Spirituele Academie is verbonden aan Brahma Kumaris World Spiritual University (www.bkwsu.org), een internationale organisatie met 8500 centra in ruim 100 landen.

Sinds de oprichting door Prajapita Brahma (1876-1969) is de Brahma Kumaris op elk gebied van de samenleving werkzaam teneinde een positieve veranderingen in de wereld te helpen bewerkstellingen.

De BK Spirituele Academie in Nederland heeft 13 afdelingen waar verschillende educatieve programma’s gevolgd kunnen worden. De lessen en cursussen zijn gericht op spirituele en morele principes en waarden, een beter begrip van de krachten en kwaliteiten van elk mens en de ontwikkeling van persoonlijke integriteit. Er zijn cursussen en themastudiedagen in Raja Yoga meditatie, Leven zonder Stress en Positief Denken.

De Raja Yoga meditatie introductiecursus geeft, met behulp van beeldmateriaal, inhoud aan begrippen als ziel, God, reďncarnatie, de wet van karma, spirituele dimensies van ruimte, de kringloop van tijd en de levensboom van de verschillende religies. Er wordt ook aandacht besteed aan de acht spirituele krachten die helpen om gemakkelijk(er) met de uitdagingen van het bestaan om te kunnen gaan. Na deze cursus, die vooral op de theorie van Raja Yoga ingaat, kan de meditatiecursus Stap-voor-Stap worden gevolgd. De reis naar binnen (spiritueel bewustzijn) wordt daarin gevolgd door de reis naar boven (verbinding met de Goddelijke Ziel) en de reis naar buiten (dagelijkse praktijk).

Er wordt geen diploma uitgereikt. Het resultaat van de studie laat zich op natuurlijke wijze afmeten aan de positieve verandering van bewustzijn en houding in het persoonlijke, relationele en maatschappelijke leven.

Alle lessen staan open voor iedereen, ongeacht sociale, culturele of religieuze achtergrond en worden principieel kosteloos aangeboden aan de gemeenschap. Dit laatste wordt mogelijk gemaakt door vrijwillige financiële bijdragen van docenten en studenten die in de plaatselijke gemeenten wonen en werken.

Het Wereld Meditatie Uur, dat elke derde zondag van de maand wordt gehouden in honderd landen van de wereld, is een goede gelegenheid om je denken te verruimen en je hart te vergroten. Samen mediteren of bidden voor wereldvrede helpt individueel lijden en wereldpijn transformeren. Deze stille betrokkenheid is een medicijn tegen de negatieve en destructieve kracht die met toenemende snelheid over onze planeet raast. Persoonlijke vrede is daarnaast een natuurlijk middel voor het tot stand brengen van sociale cohesie, geweldloosheid, harmonie en verdraagzaamheid.

Ook al heeft de Brahma Kumaris bewust gekozen voor vrouwelijk leiderschap, is er toch geen sprake van een vrouwenorganisatie. Mannen en vrouwen werken in partnerschap en nemen beiden deel aan een proces van innerlijke groei en persoonlijke ontwikkeling. Het instituut kent geen goeroe-volgelingsysteem; de docenten zijn ervaren studenten die zelf dagelijks studeren en mediteren.
bk_foto_2.jpg
bk_foto_3.jpg
bk_foto_4.jpg
bk_foto_5.jpg
bk_foto_7.jpg
bk_foto_9.jpg