Yoga schools

yogatop2.jpgyogatop1.jpgyogatop3.jpgWat is Yoga?
220_yoga4.jpg
Yoga is een klassieke, Indiase wetenschap, die zich bezighoudt met het wezen van de mens en zijn plaats in het universum. Het is zowel filosofie als praktische oefening. Yoga is een methode om onze mogelijkheden en beperkingen te herkennen en evenwicht te brengen tussen de functies van lichaam en geest. Deze methode heeft de mensen al duizenden jaren geholpen om lichamelijk gezond te blijven en zich geestelijk beter te ontplooien. Yoga is gebaseerd op de ervaring van het individu zelf. Wie de mogelijkheden van yoga wil ontdekken, zal bij zichzelf moeten beginnen.

Yoga is een oeroude wetenschap, die je de middelen aanreikt om zelf zorg te dragen voor eigen lichamelijk en spiritueel welzijn. Het woord yoga betekent vereniging of onder het juk brengen. Yoga betekent verbinding, eenwording, samenvallen met de essentie. Yoga kan door iedereen beoefend worden. Belangrijke regel bij yoga is dat ieder binnen zijn eigen grenzen de oefeningen uitvoert, dus zonder enige competitie. De fysieke grenzen mogen zelfs niet overschreden worden. De veelzijdigheid van yoga weerspiegelt al onze emotionele en mentale mogelijkheden.
De meest bekende, uitgebreide en gedetailleerde tekst over yoga is opgesteld door Patanjali. De Yoga Sutra van Patanjali stamt uit de derde eeuw voor Christus en is de basistekst die nu nog wordt gebruikt. Sutras zijn aaneen gevlochten verzen. Er zijn 195 sutras die het "achtvoudige yogapad" van Patanjali beschrijven.

Dit zijn: Yama (algemene ethische beginselen), Niyama (zelfbeheersing), Asana (meditatiehoudingen and lichaamshoudingen), Pranayama (ademhalingstechnieken), Pratyahara (beheersing van de zintuigen), Dharana (concentratie and aandacht), Dhyana (meditatie) en Samadhi (vrijheid).

Er zijn vele yogavormen die naar dezelfde waarheid leiden. Uiteindelijk zijn ze daar, in het yogabewustzijn, weer aan elkaar gelijk. Elke yogavorm heeft zo zijn eigen ingang: Hatha-, Kundalini- en Tantra Yoga werken op het fysieke en energetische niveau, Karma Yoga op het sociale, Bhakti- en Mantra Yoga op het gevoelsmatige, Jnana Yoga op het inzichtelijke, Raja Yoga op het meditatieve enzovoort. Alle vormen werken uiteindelijk in op het spirituele niveau. De vele vormen van yoga zijn terug te voeren tot de volgende fundamentele yoga-wegen:
Bhakti Yoga
Bhakti Yoga, het pad van devotie, toewijding aan een heilige, een guru of iemand anders als richtpunt voor devotionele liefde, wordt beschouwd als een gemakkelijke weg naar zelf?realisatie. 

Hatha Yoga
Hatha Yoga, die de meeste bekendheid geniet in Nederland, vormt een onderdeel van Raja Yoga en is gericht op bewustwording en optimaal functioneren van lichaam en geest. Het woord Hatha betekent onder andere gerichte inspanning. Tegenwoordig wordt yoga ook beoefend als therapie (yoga-therapie) tegen stress, psychosomatische klachten, ademhalingsklachten zoals hyperventilatie en dergelijke.

Karma Yoga
Wat we doen doen we meestal om een verlangen in onszelf te bevredigen. Het vervelende is alleen, dat zodra een verlangen is vervuld, het plaats maakt voor een nieuw verlangen. Het houdt maar niet op. Karma Yoga wil die spiraal van verlangen doorbreken door te leren iets te doen zonder gespitst te zijn op het resultaat. Men doet wat er gedaan moet worden, zonder zich druk te maken over het resultaat.

Kashmir Yoga
Kashmir Yoga (tastgevoel/energielichaam). De basis is de yoga vanuit het tastgevoel. De oorsprong ligt in de eeuwenoude yogatraditie van Kashmir, en houdt een non-dualistische benadering van lichaam en geest in. Deze non-dualistische benadering wordt Advaita Vedanta (geen dualiteit, alles is één) genoemd. Het uitgangspunt is méér vanuit je hart en minder vanuit het hoofd te leven door het accent, dat op het denken ligt, te verleggen naar het lichaamsgewaarzijn en de intuïtie. Het middel is leren voelen door het eigen tastgevoel of het energielichaam te stimuleren. 
Kundalini Yoga
Kundalini Yoga is een vorm van yoga waarin lichaamsoefeningen, ademhaling, concentratie en klank een belangrijke rol spelen. In deze methode steunen yoga en meditatie elkaar en lopen vloeiend in elkaar over. Kundalini Yoga is erop gericht de kundalini, de slangvormige energie die geconcentreerd is in het onderste energiecentrum (chakra) van het lichaam, op te wekken en te transformeren. Kundalini Yoga wordt wel de moeder van de yoga genoemd en is ontstaan in de tijd dat alle yogasystemen nog één geheel vormden. De uit Amritsar afkomstige yogi Bhajan heeft voornamelijk deze vorm van yoga over de hele wereld verspreid.

Jnana Yoga
Jnana Yoga is het pad van inzicht en wijsheid. Jnana Yoga is het bevorderen van de verbinding met de essentie door zelfkennis, intuïtie en inzicht. Meestal hebben de Jnani geen belangstelling voor wereldse zaken. Eerst ontwikkelt de Jnani yogi zijn wijsheid. De Jnana yogi trekt zich terug en probeert zijn lichamelijke verlangens meester te worden door zich uitsluitend te richten op het verlangen naar waarheid.

Raja Yoga
Raja Yoga is een manier om te groeien, om ervaring in het leven op te doen en om uiteindelijk de verlichting te bereiken. Raja Yoga is het pad van de geest, van het onder controle krijgen van de geest door middel van het gebruik van diverse technieken die de gedachtengolven stil leggen. Raja Yoga heeft zijn oorsprong in de Yoga Sutra's van Patanjali en betekent letterlijk Koninklijke Yoga.

Next Page
Page 1/2

200_yoga3.jpg
300_yoga7.jpg
160_yoga2.jpg
240_yoga9.jpg
150_yoga17.jpg