Information about India

top_air_india.jpglogo_harry_top.jpgmagnify1.jpgHeerlen
150_cart.jpg
Missionair Centrum
Putgraafstraat 3
6411 GT Heerlen
Tel:045 - 571 19 80
Fax:045 - 574 38 01
Email:info@missionaircentrum.nl
Web:www.missionaircentrum.org

In de Landen- en Volkenwijzers vindt men ook publicaties over India en zijn bedoeld voor scholen, bibliotheken, documentatiecentra, educatieve instellingen, asielzoekerscentra, enz.

Maar ook voor leerkrachten (met name basisonderwijs, aardrijkskunde, maatschappijleer, levensbeschouwing) en mensen die actief zijn op het werkveld van de internationale samenleving.

Het Missionair Centrum wil ertoe bijdragen dat verhalen van de armen doorverteld worden. De "mediatheek" van het Missionair Centrum leent geschreven en audiovisuele informatie uit. Veelal via de post, op telefonische of schriftelijke aanvraag. Men kan ook zelf materiaal uitzoeken om mee te nemen.

De "mediatheek" omvat:
  • boeken, tijdschriften, brochures, artikelen uit dag- en weekbladen
  • videobanden, diaseries, fotomateriaal.
Het Missionair Centrum ondersteunt groepen bij het samenstel­len van eigen informatiemateri­aal en audiovisuele productie. Het heeft op die terreinen de nodige professionele kennis en ervaring in huis.
Het Missionair Centrum maakt ook eigen audiovisuele producties voor gebruik bij vormings- en bewustmakingsactiviteiten.
Mensen die actief zijn in  derde wereldgroepen en missionaire werkgroepen, organisaties van steungroepen voor vluchtelingen en Vredesgroepen en Milieugroepen kunnen een beroep doen op het Missionair Centrum.
115_harvest.jpg
160_pitcher.jpg
100_selling_cart.jpg
80_house1.jpg