Educational Institutions

books.jpgeducation_children.jpgeducation_cap.jpg

Educational Assistance to School children


Nijmegen
130_bangla2.jpg


 
Centrum voor Mondiaal Onderwijs - CMO
Thomas van Aquinostraat 5
6525 GD Nijmegen
Tel:024-361 30 74
Tel:024-361 30 14
E-mail:cmo@nsm.kun.nl
Web: www.cmo.nl
: www.maak-een-werkstuk.nl

Mail address:
Postbus 9108
6500 HK Nijmegen

Het Centrum voor Mondiaal Onderwijs is een instelling die onderwijsmateriaal opspoort, verzamelt en beoordeelt. Leermiddelen die verschenen zijn na 1992 worden gerecenseerd met inhoudelijke en didactische kwaliteitscriteria. Het gaat hierbij om materiaal over milieu, duurzame ontwikkeling en aanverwante terreinen.

De verzameling van duizenden leermiddelen is toegankelijk voor iedereen die ermee aan de slag wil. De leermiddelendatabank is op diverse manieren ontsloten.

Doelgroepen van CMO zijn de leerlingen en docenten van alle typen onderwijs (primair onderwijs, voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en volwasseneneducatie).
De Educatiebank
De leermiddelendatabank van het Centrum voor Mondiaal Onderwijs is online toegankelijk. Het enige dat men nodig heeft, is een internetverbinding. U kunt de Educatiebank vinden op: www.cmo.nl.
De Educatiebank bevat materiaal voor lessen rond:
Derde Wereld, milieu, oorlog & vrede, mensenrechten en multiculturele samenleving.
Persoonlijke uitdraaien
Op aanvraag is een leermiddelenoverzicht te krijgen over ieder gewenst thema, doelgroep, werkvorm enz.
Leermiddelencatalogi
Veel voorkomende vragen zijn gebundeld in leermiddelencatalogi.
Scriptieservice
Elke leerling moet in zijn of haar schoolcarrière meermalen een werkstuk maken of een spreekbeurt houden. Bij het Centrum voor Mondiaal Onderwijs kunnen leerlingen van 10-15 jaar daarvoor informatiepakketten krijgen rond 75 mondiale thema's, waaronder 'Afval', 'De aarde als broeikas', 'Tropisch regenwoud', 'Water' en 'Duurzame ontwikkeling'. Elk pakket telt 25 pagina's tekst, foto', tekeningen en strips. Daarnaast zijn wenken opgenomen voor het maken van een werkstuk of spreekbeurt en handige adressen.
Studiehuis-informatie-service
Ter gelegenheid van de invoering van het Studiehuis in de tweede fase van het voortgezet onderwijs in september 1998 heeft het Centrum voor Mondiaal Onderwijs een informatieservice rond duurzame ontwikkeling opgezet voor leerlingen van 16-18 jaar in HAVO/VWO. De eerste CD-rom’s zijn al uit. Titels zijn onder meer ‘Tropisch regenwoud’, ‘Klimaat in verandering’ en 'Duurzaam toerisme'.
Informatie over India
Het CMO (Centrum voor Mondiaal Onderwijs) heeft in de landenreeks van haar scriptieservice een informatiepakket-India opgenomen. Daarnaast zijn ook informatiepakketten over hindoeïsme en boeddhisme aanwezig.
220_gandhi-_jim.jpg


 
280_konrak_ws.jpg