Educational Institutions

books.jpgeducation_children.jpgeducation_cap.jpg

Hindu Schools


Nieuwegein
 250_boeken.jpg
Stichting Nederlandse Opleiding Hindoe Geestelijke - NOHG
Herman de Manhove 62
3437 ZD Nieuwegein
Tel:030 - 604 21 64
E-mail:info@nohg.nl
Web: www.nohag.nl

In de huidige structuur van de hindoegemeenschap in Nederland en de groeiende belangstelling voor het hindoe´sme is er een duidelijke behoefte aan een eigentijdse hindoegeestelijke. Deze moet in staat zijn om de vorming en geestelijke begeleiding op moderne wijze gestalte geven. Dit betekent, dat de moderne hindoegeestelijke de schoonheid, diepgang en kracht van het hindoe´sme over zal moeten brengen op de rationeel denkende westerse mens.

De opleiding tot hindoegeestelijke is een basisopleiding. Het bestuur van de stichting streeft naar erkenning als beroepsopleiding op HBO-niveau voor door de overheid gesubsidieerde instellingen in de zorgsector en andere relevante instellingen in de publieke sector.

De stichting verzorgt een driejarige opleiding tot hindoegeestelijke waarvan de eerste twee jaren algemeen vormend zijnáen waarbij in het derde jaar de specialisatie plaats vindt.

Ook kan contact opgenomen worden met:

Mevr. Astrid Jagdewsing: 06 - 41 38 86 132
Dhr. Charley Ramdas: 078 - 616 81 78