Educational Institutions

books.jpgeducation_children.jpgeducation_cap.jpg

Hindu Schools


Den Haag
 

 250_boeken.jpg

Shri Vishnu Basisschool
Pieter Langendijkstraat 81
2533 TG Den Haag
Tel:070-388 59 61
Fax:070-388 69 31
E-mail:info@shrivishnu.nl
Web: www.shrivishnu.nl

De Shri Vishnu Basisschool is 11 jaar geleden als eerste Nederlandse Hindoe basisschool gesticht. De Shri Vishnu Basisschool verzorgt in principe hetzelfde onderwijs als andere basisscholen, met als belangrijk verschil, dat er vanuit een hindoe´stische houding wordt gewerkt. De leerlingen krijgen niet minder uren Nederlandse taal, rekenen of overige vakken dan op de openbare, christelijke en katholieke basisscholen. Naast de bekende verplichte vakken is het leer- en vormingsgebied Dharm nieuw. Hierin wordt elementaire kennis van het Hindi en het hindoe´sme onderwezen.

Alle belangrijke hindoe feesten, zoals Holi en Diwali, worden op de Shri Vishnu basisschool gevierd. Maar ook andere fees- en gedenkdagen, zoals Pasen en Kerstmis; want de leerlingen mogen niet vervreemd raken van de samenleving waarin ze opgroeien en later moeten functioneren.á

Het Nederlands blijft de belangrijkste taal op school. De ouders hebben de Stichting Vishnu Vervoer opgericht. Deze Stichting zorgt er voor dat kinderen tegen een geringe vergoeding van en naar school worden vervoerd. Er is een vakleerkracht voor gymnastiek. De muzieklessen worden door een vakleerkracht verzorgd. Computer ondersteund onderwijs neemt een belangrijke plaats in op deze school.

Dependance
's Gravenzandelaan 185
2512 JL Den Haag
Tel: 070 - 389 31 63
E-mail: info@srivishnu.nl

Informatie te verkrijgen bij dhr. R.O. Mohan, Directeur (rmohan@shrivishnu.nl)