Yoga schools

yogatop2.jpgyogatop1.jpgyogatop3.jpg

Institutions for training for Yoga teachers


Westerbroek
450_almonflowers1.jpg

Vereniging van Yogaleerkrachten Nederland
Oudeweg 22
9608 PM Westerbroek
Tel:050 - 404 2926 (maandag, dinsdag en donderdag van 09.30 - 12.00 uur)
Email:secretariaat@yoga.VvYN.nl
Web:www.yoga.vvyn.nl

De Vereniging van Yogaleerkrachten Nederland beschikt over een basisprogramma, waarin eisen van vakbekwaamheid en opleiding van een yoga-docent zorgvuldig zijn omschreven. De Vereniging van Yogaleerkrachten Nederland werd in 1978 opgericht voor de belangenbehartiging van zowel yoga-leerkrachten als leerlingen. Zo beijvert ze zich als beroepsvereniging onder meer voor de vakbekwaamheid van de leden-docenten. Het basisprogramma is daarbij het aangewezen middel om de kwaliteit van opleidingen en docenten te meten.

Dit bevat namelijk een zorgvuldige omschrijving van zowel de tijdsduur van de opleiding, als het vakkenpakket, de beroepscodes en bijscholingen. De vereniging stelt hiervoor jaarlijks een minimum aantal bijscholingsuren vast waaraan de leden dienen te voldoen.

Sinds 1990 is de Vereniging aangesloten bij de Europese Yoga Unie die voortkwam uit dezelfde noodzaak van een krachtenbundeling om kwaliteit te garanderen, maar dan op internationaal niveau. Dit samenwerkingsverband van tot nu toe tien landen leidt niet alleen tot kwaliteitsvergroting en -controle, maar ook tot een uitwisseling van kennis. Ook in de Europese Yoga Unie is een basisprogramma ontwikkeld, wat tot gevolg heeft dat er nu ook internationaal een gelijkheid van structuur zal ontstaan qua opleidingen van yogaleerkrachten. Dit basisprogramma is definitief vastgesteld in maart 1996.