Voorwoord

top_books1.jpgtop_books2.jpgtop_magnify.jpg

De Internet uitgave van de Indiawijzer


 
logo_harry.jpg
Er is een begin gemaakt de Indiawijzer in het engels uit te brengen. Daarom zijn reeds verschillende pagina's voorzien met engelse tekst.
310_flowers.jpg
De Internet uitgave van de Indiawijzer

De Indiawijzer op de Internet is de derde uitgave - geheel herzien en bijgewerkt.

De eerste uitgave is in 1992 verschenen onder de paraplu van de Vereniging Nederland - India en gaf een overzicht van bijna zeshonderd organisaties, instellingen en personen die zich in Nederland direct of indirect met India bezighouden. De opbrengst van deze uitgave is ten goede gekomen aan de Vereniging Nederland-India.

De tweede uitgave uitgegeven in 1999, in eigen beheer in samenwerking met Communicatiebureau Sampreshan te Den Haag. Deze uitgave heeft een overzicht van meer dan 1.200 organisaties gehad.

De Indiawijzer is een onmisbare schakel geworden tussen de instellingen die hun kennis en kunde over India uitdragen en een groot publiek. Deze Indiawijzer bevat een schat aan informatie voor wie de weg zoekt in de veelzijdige betrekkingen tussen Nederland en India.
140_jorhat_togor.jpg
240_togor.jpg
 
Net als de eerste en de tweede uitgave is deze herziene internet versie tot stand gekomen dankzij de medewerking van vele instellingen en personen. De auteur is hen daarvoor zeer erkentelijk. Hij stelt ook verder informatie, opmerkingen, correcties en aanvullingen op prijs.

De samensteller wil benadrukken, dat de Indiawijzer volkomen te goeder trouw en uit idele motieven tot stand is gebracht. Hij aanvaardt daarom geen enkele aansprakelijkheid voor schade die, direct of indirect, mocht voortvloeien uit mogelijke onjuistheden in deze gids.

De Indiawijzer is lang niet compleet en zal dit waarschijnlijk ook nooit worden. Houd er rekening mee dat elke informatie in deze gids met de tijd kan veranderen.

Er zijn veel verschillen tussen de diverse instellingen, organisaties en personen vermeld in deze gids. Maar er is n gemeenschappelijk kenmerk: alle zijn op de een of de andere wijze bij India betrokken.

Mijn dank is groot aan ieder die mij geholpen heeft en op de een of andere wijze heeft bijgedragen tot het samenstellen van de Indiawijzer.

Wahid Saleh
Berkel en Rodenrijs
info@indiawijzer.nl