NGO's

ngo1.jpgngo2.jpgngo3.jpg

Organisations active in India


Zwolle
140_verrenaasten1.jpg
De Verre Naasten
Burg. Vos de Waelstraat 2
8011 AT Zwolle
Tel:038 - 427 04 10
Tel:038 - 427 04 11
Email:dvn@gbouw.nl
Web:www.deverrenaasten.nl
Giro:36 36 00

Postal address:
P.O. Box 499
8000 AL Zwolle

De Verre Naasten (DVN) is het Instituut voor Zending, Hulpverlening en Training van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) in Nederland. DVN werkt vanuit de bijbelse opdracht: heb de Here God lief en de naaste als jezelf. Het instituut DVN staat onder verantwoordelijkheid van het deputaatschap Zending, Hulpverlening en Training. Het werk wordt financieel mogelijk gemaakt door een kleine 30.000 donateurs en door o.a. kerken en scholen.

Door verkondiging van het Evangelie (o.a. Zending) zijn verre naasten dichtbij gekomen. DVN is actief in diverse landen en ook in India.

DVN voert de projecten meestal uit in samenwerking met de zendende instanties vanuit de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) of met nationale kerken. DVN heeft een tiental ontwikkelingsdeskundigen uitgezonden. Daarnaast zijn enkele tientallen mensen in de betreffende landen in dienst van DVN, om de leefsituatie en -mogelijkheden van hun landgenoten te verbeteren. DVN helpt samen met de mensen zelf hun mogelijkheden te verbeteren. Dat gebeurt door alfabetiseringsprogramma's (de mensen leren lezen en schrijven), door begeleide kredietverstrekking, door cursussen voor leiders in de kerk, door voedselhulp en -voorlichting, door onderwijs, landbouwhulp enz.

Overzicht van alle Projecten voor INDIA
1. Kredietprogramma in Noord-Oost India
2. Landbouwprogramma in Noord-Oost India
3. Evangelisatie in Noord-India
3. Werk van de HEF in het Himalaya gebied
4. Theologische hogeschool in Dehra Dun, Noord-India
5. Gezondheidsontwikkeling in Centraal-India: project-centrum in Lakhnadon
6. Gezondheidsontwikkeling in Centraal-India: veldwerk in de dorpen

De projecten 5 & 6 worden mede-gefinancierd door ICCO.

Photo's by courtesy of De Verre Naasten.

100_verrenaasten4.jpg
110_verrenaasten2.jpg
110_verrenaasten5.jpg
80_verrenaasten6.jpg
130_verrenaasten3.jpg