NGO's

ngo1.jpgngo2.jpgngo3.jpg

Organisations active in India


Zeist
70_zzg_logo.jpg
Zeister Zendingsgenootschap
Zendingsgenootschap der Evangelische (Hernhutters) Broedergemeente
Zusterplein 20
3703 CB Zeist
Tel:030 - 692 71 80
Fax:030 - 691 76 22
Email:zzg@zzg.nl
Web:www.zzg.nl

Postadres:
Postbus 19
3700 AA Zeist

Het Zeister Zendingsgenootschap bestaat sinds 1793 en heeft zijn wortels in de Hernhutter Broedergemeente. Geïnspireerd door de bijbelse boodschap werkt het ZZg in woord en daad aan de uitvoering van de zendingsopdracht. Het ZZg assisteert bij kleinschalige activiteiten van partners in Suriname en andere landen waar Hernhutters actief zijn. Door middel van voorlichting en educatie wordt gewerkt aan missionaire en mondiale bewustwording. Ter realisering van deze doelen werft het ZZg fondsen.

De eerste zendelingen van de Broedergemeente kwamen in het begin van de 19e eeuw naar India. Zij bleven in het noorden van India, in Ladakh. Ze vertaalden de bijbel in het Tibetaans, en begonnen er met een school en een ziekenhuis.

In nauwe samenwerking met Broedergemeenten over de gehele wereld is het ZZg actief op het brede terrein van zending, (wereld)diaconaat en ontwikkelingssamenwerking. Dit uit zich in steun aan projecten voor kansarmen en achtergestelden. Het kinderhuis Zhan Phan Ling, is ontstaan uit de opvang van weeskinderen die uit Tibet gevlucht waren voor de Chinese onderdrukking. Naast het normale onderwijsprogramma worden kinderen in staat gesteld een vak te leren, zoals tapijt weven.

De basisschool van de Evangelische Broedergemeente in Binnakandi in Assam is de enige school in het dorp en één van de zeer weinige christelijke scholen in die regio. De school heeft momenteel 75 leerlingen. De school biedt onderwijs vanaf de kleuterklas t/m klas zes.

Photo's by courtesy of Matthew and Nuboii Campman.

310_aizawl_39.jpg
200_aizawl_56.jpg