NGO's

ngo1.jpgngo2.jpgngo3.jpg

Organisations active in India


Veenendaal
140_logo_goedwerk.jpg
Stichting Goed Werk
Turbinestraat 20
3903 LW Veenendaal
Tel:0318 - 58 18 98
Fax:0318 - 58 18 99
Email:info@goedwerk.nl
Web:www.goedwerk.nl

Stichting Goed Werk stelt zich ten doel vanuit een christelijke motivatie kansarmen in de Derde Wereld werk en inkomen te bieden door:
  • het stimuleren, helpen ontwikkelen en ondersteunen van kleinschalige werkverschaffende projecten en huisindustrieŽn;
  • het importeren van vakkundig gemaakte producten van de productiegroepen en coŲperaties in de Derde Wereld aan wie daarvoor een eerlijke prijs wordt betaald, en het verkopen op de Nederlandse markt. Hiervoor is er een landelijk net van verkooppunten aanwezig zoals Wereldwinkels;
  • Goed Werk geeft advies en kijkt bij de inkoop behalve naar de 'verkoopbaarheid' ook naar de situatie en de nood(zaak) voor de producent. Zij stimuleren hen om een volwaardige leverancier te worden die kan concurreren met de reguliere handel in het Westen
  • de Nederlandse bevolking aan de hand van deze produkten bewust te maken van de situatie in de ontwikkelingslanden en te stimuleren mee te werken aan een rechtvaardiger welvaartsverdeling.
Goed Werk heeft zich vanaf haar ontstaan, gericht op kansarmen in ontwikkelingslanden en werkt daarom veel samen met buitenlandse partnerorganisaties.

De Stichting Goed Werk importeert producten onder meer uit India en werkt samen met verschillende Indiase organisaties.

Informatie te verkrijgen bij de heer Piet Hopman.
directie@goedwerk.nl
140_vrouwkapoentje.jpg
170_mr_ramasamy.jpg