NGO's

ngo1.jpgngo2.jpgngo3.jpg

Organisations active in India


Utrecht
100_pld.jpg
Kinderen in de Knel
Landelijk Dienstencentrum van de Protestantse Kerk in Nederland
Joseph Haydnlaan 2A
3533 AE Utrecht
Tel:030 - 880 14 56
Fax:030 - 880 14 45
Email:info@kerkinactie.nl
Web: www.kinderenindeknel.nl

Mail address:
Postbus 456
3500 AL Utrecht

Kinderen in de Knel is het kinderprogramma van Kerkinactie. Zij zet zich in voor kinderen in bijzonder moeilijke omstandigheden. Volgens het Verdrag van de Rechten van het Kind hebben kinderen recht op onderwijs, bescherming, ontspanning, begrip en hulp. Overal ter wereld bevinden kinderen zich in situaties waarin deze rechten worden geschonden.

Om deze kinderen weer een toekomst te geven, geeft Kinderen in de Knel financiŽle hulp aan kleinschalige projecten in het Zuiden. Deze projecten zijn door lokale hulpverleners opgezet. De eigenwaarde en verantwoordelijkheid van kinderen staan daarbij voorop.

De deelprogramma's van Kinderen in de Knel zijn:
 • Straatkinderen
 • Kinderen in gevangenschap
 • Kinderen in de prostitutie
 • Oorlogskinderen
 • Vluchtelingenkinderen
 • Werkende kinderen
In India is Kinderen in de Knel betrokken bij de uitvoering van diverse projecten. Enkele van de uitgevoerde en lopende projecten zijn:
 • Programma voor werkende kinderen in samenwerking met MAEGA.(Mass Empowerment for Growth Alternatives) in Chennai.
  De organisatie MAEGA komt op voor de rechten van werkende kinderen in India. MAEGA richt zich met namen op kwetsbare meisjes en jonge vrouwen uit lagere geledingen van de maatschappij. Met het project voor werkende kinderen bereikt deze organisatie bijna duizend kinderen van zes tot zestien jaar.
 • Onderwijs en vakopleiding voor werkende kinderen: De Development Education Society (DEEDS) geeft in verschillende wijken in de stad Bangalore onderwijs en vakopleiding aan werkende kinderen. Ook worden kinderen geholpen om toegang te krijgen tot het gewone onderwijs.
 • Voorlichting over Rechten van het Kind: De in Bangalore gevestigde organisatie Mythri Sarva Seva Samiti (MSSS) geeft trainingen over kinderrechten aan ambtenaren, hulpverleners en onderwijzers.
 • Bewustwording problematiek kinderarbeid: De League for Education and Developement (LEAD) voert actief campagne, gericht op werkende kinderen en hun ouders, onderwijzers, vakbonden en werkgevers om kinderarbeid te verminderen, de overheid aan te sporen tot naleving van wetgeving en de rechten van werkende kinderen te beschermen.
 • Vrouwenprogramma in Andhra Pradesh in samenwerking met GRAMYA.
  Gramya is een organisatie die zich inzet voor de rechten van inheemse vrouwen, voornamelijk van de Lambada-vrouwen. Zo heeft de organisatie speciaal voor hen spaar- en kredietprogrammaís opgezet. Meisjes kunnen onder meer deelnemen aan een onderwijsprogramma en leren over hun rechten.

Informatie te verkrijgen bij mevrouw Carla van de Berg.

110_kindknel1.jpg
130_mega1.jpg
160_mega2.jpg
180_deeds1.jpg
210_deeds2.jpg