NGO's

ngo1.jpgngo2.jpgngo3.jpg

Organisations active in India


Nijmegen
130_overal.jpg
Stichting Overal
Bredestraat 52
6542 SW Nijmegen
Tel:024 - 377 17 44
Email:overal@xs4all.nl
Web:www.xs4all.nl/~overal/
Giro:3503209

De doelstelling van Overal is het financieel ondersteunen van kleinschalige initiatieven, die gericht zijn op een leefbare wereld en verzet tegen onrecht, met speciale aandacht voor verbetering van de positie van mensen in onderdrukte posities in de ontwikkelingslanden. Het kan daarbij gaan om steun aan bijvoorbeeld etnische minderheden, milieugroepen etcetera. Jaarlijks stellen zij hiervoor ongeveer 45.000 Euro beschikbaar.

De daartoe benodigde fondsen krijgt de stichting vooral uit de verkoop van bij haar ingeleverde of zelf opgehaalde nog bruikbare tweedehands goederen en uit giften.

Het geld wordt voor het grootste gedeelte aan projecten in de Derde Wereld besteed (ongeveer 75%). Het resterende gedeelte wordt in Nederland uitgegeven. In Nederland ondersteunen zij voornamelijk kleinschalige initiatieven en acties, die gericht zijn op maatschappijverandering.

In India heeft de stichting Overal reeds instellingen in Tamil Nadu en Orissa steun gegeven.
120_overal2.jpg
160_overal1.jpg