NGO's

ngo1.jpgngo2.jpgngo3.jpg

Organisations active in India


Den Haag
110_mother_child_jim13.jpg
Vastenaktie
Lutherse Burgwal 10
2512 CB Den Haag
Tel:070 - 313 61 21
Fax:070 - 313 61 01
Email:info@vastenaktie.nl
Web:www.vastenactie.nl
Postbus 16439
2500 BK Den Haag

De Bisschoppelijke Vastenaktie Nederland werd in 1961 op initiatief van de Nederlandse Bisschoppenconferentie opgericht en heeft twee doelstellingen:
  • hulp aan de Derde Wereld in de vorm van kleinschalige ontwikkelingsprojecten (ook in India), vooral van sociaal-economische aard;
  • het bevorderen in Nederland van daadwerkelijke verantwoordelijkheid voor en betrokkenheid bij de Derde Wereld vanuit de katholieke geloofsgemeenschap door op de medemens in de Derde
In 1995 ging Vastenaktie samenwerken met Cebemo. Deze twee organisaties fuseerden anderhalf jaar later in Bilance. Eind 1999 bundelden Bilance, Memisa, Mensen in Nood en Vastenaktie hun krachten in Cordaid.

Vastenaktie blijft zich onder haar eigen naam en met haar eigen visie tijdens de vastenperiode, inzetten voor structurele armoedebestrijding in het Zuiden. De jaarlijkse opbrengst van Vastenaktie verkregen uit particuliere fondsenwerving, ligt rond de zes miljoen euro.
140_classroom.jpg
270_fisher_child.jpg