NGO's

ngo1.jpgngo2.jpgngo3.jpg

The Good Shepherd Foundation


Den Bosch
190_good_shepherd2.jpg
The Good Shepherd Foundation
Vughterstraat 260
5211 GR 's Hertogenbosch
Tel:073 - 503 29 18
Email:info@goodshepherd.nl
Web:www.goodshepherd.nl

Stichting The Good Shepherd (TGS) is een initiatief van een kleine groep enthousiaste ondernemers. In 2002 hebben zij de stichting opgericht om zelf een directe bijdrage te kunnen leveren aan het ledigen van de ergste noden van onze medemensen in arme landen.

Vanuit hun maatschappelijke betrokkenheid is besloten om te proberen hier op een pragmatische en doortastende wijze iets aan te doen. Niet als dromers of wereldverbeteraars maar vooral ook door inzet van eigen middelen en talenten. De stichting organiseert en realiseert concrete projecten gericht op hulp aan de allerarmsten in met name Oeganda en India. De inzet van alle betrokkenen geschiedt geheel belangeloos uit medeleven met, en een besef van gedeelde verantwoordelijkheid voor de lijdende medemens. Alle bestuurlijk betrokkenen investeren de nodige tijd en energie in de organisatie van projecten zonder hiervoor enige financiele tegemoetkoming te ontvangen.

De stichting mag zich verheugen in een vaste inkomstenbasis bestaande uit de verhuur van een kantoorpand in Eindhoven. Hierdoor wordt jaarlijks een basis geldstroom gerealiseerd waarmee projecten kunnen worden voorbereid en de voorwaarden kunnen worden geschapen om een project duurzaam en houdbaar te maken.

In India heeft de Stichting The Good Shepherd Foundation de volgende projecten gerealiseerd:
  • Een tehuis voor dakloze en verwaarloosde bejaarden in Zuid India.
  • Project voor de verzorging van getroffenen door de ziekte AIDS

Informatie te verkrijgen bij de heer J. Roosen.
230_good_shepherd.jpg
190_good_shepherd3.jpg